MIG-svetsning, vad är det?

MIG-svetsning brukar ibland även kallas MAG-svetsning och är en typ av gasmetallbågsvetsning. Det som sker i den här svetsningen är att det används en skyddande gas, som oftast är argon. Den här gasen argon ser till att förenkla MIG-svetsningen avsevärt. MIG står för Metal Inert Gas och kom först på 1940- och 50-talet. MAG svetsning står för Metal Active Gas, här används både argon och koldioxid som skyddsgas och ger​ något mer värme till svetsningen än vad en MIG-svetsning ger på produkten som ska svetsas.

Det var under 1920-talet som svetsningen utvecklades, då gjordes en experimentering med en automatisk svetsning där metalltrådselektrod kontinuerligt matades med ämnen för att på så sätt kunna öka hastigheten. Ädelgaserna fick i sin tur strömma runt i smältan när svetsningen genomfördes.

Fördelar med MIG svetsning.

Metoden ger många fördelar och några av dessa är bland annat att inget avbrott för elektrodbyte kan ske i jämförelse med exempelvis en manuell bågsvetsning. Den andra fördelen är att i jämförelse med MMA, ger MIG svetsningen mindre formförändring på grund av krympningen. Det som menas med detta är att det är en riktning som är mindre efter svetsningen och dessutom i dessa fall en mycket enklare svetsfixtur.

Den tredje fördelen är att fogvolymen är mindre i jämförelse med MMA. Den fjärde och femte fördelen är att svetsningen inte är i behov av slaggning samt att det inte finns någon risk för vätesprickor i bland annat härdningsbenägna stål som brukar orsakas av fukt som finns i elektroden. Att använda denna metoden erhålls alla dessa fördelar och kan underlätta svetsningen för en.